راهنمای پادروپین - پادرو | Podro
آرشیو مطالب

راهنمای پادروپین

پــادروپین بــازار اینترنتــی خدمــات پســتی اســت و برای تسهیل فرآیند ارسال سفارش‌ها در فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌ها راه‌اندازی شده است. در پادروپین کاربران بدون نیاز به ارتباط و یا عقد قراداد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پستی، می‌توانند سفارش‌های مشتریان را با هر یک از شرکت پستیِ طرف قرارداد پادرو ارسال کنند.

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه که شما دنبال آن هستید را پیدا کنیم.