header-image
×

تیمی که میخواهد شما

بهترین فروش را تجربه کنید

پادرو پلتفرمی هوشمند برای توسعه و بهبود تجارت اجتماعی (social commerce) است. به عنوان یک بستر هوشمند، این مشکل را از طریق توسعه ابزارهای آی تی و تسهیل ارتباط میان خدمات دهندگان و فروشگاه های شبکه های اجتماعی حل می کند. پادرو به شما کمک می کند تا با استفاده آسان از ابزارهای نرم افزاری و یکپارچه با شبکه های اجتماعی، صرفا با یک پنل تمامی نیازهای خود برای خلق تجربه فروش مطلوب برای مشتریان خود را در اختیار داشته باشید.

target

همه با هم برابریم

در پادرو هیچ کس به دیگری برتری ندارد. معیارهایی مثل جنسیت، سن، زمان ورود به پادرو مبنای ورود به تیم یا تعیین جایگاه سازمانی همکاران ما نیست.

users

با هم رشد می‌کنیم

همانطور که تیم پادرو برای رشد و پیشرفت کسب و کار تلاش میکند، پادرو نیز خود را در قبال رشد فردی و کاری هر یک از اعضای تیم مسئول میداند.

chart

همگی مسئولیم

پادرو یک خانواده کاری و حرفه ای است. در این تیم، فارغ از مسئولیت های واگذار شده به هر نفر، همه خود را در قبال سرنوشت خانواده و آینده آن مسئول میدانند.

همه چیز را به ما بسپارید