هزینه پستی چطور محاسبه می‌شود؟ (جدول تعرفه‌های شرکت‌های پستی)

هزینه پستی چطور محاسبه می‌شود؟ (جدول تعرفه‌های شرکت‌های پستی)

0

فروشگاه‌های اینترنتی با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند و از تامین کالا تا هزینه مرسولات پستی و هزینه ارسال بسته پستی را باید در نظر داشته باشند. محاسبه هزینه پستی یکی از این چالش‌ها است. رساندن کالا به دست مشتری از بهترین روش که هم سریع باشد و هم کم‌هزینه یکی از دغدغه‌های صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی است.

شرکت ملی پست و شرکت‌های پستی خصوصی خدمات متعددی ارائه می‌کنند و کالا را در منزل مشتری تحویل می‌دهند. تعدد این شرکت‌ها کمک می‌کند با بررسی به کمترین هزینه پستی رسید که برای فروشگاه اینترنتی مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش باشد. در ادامه با محاسبه هزینه پستی شرکت‌های مختلف آشنا شوید:

هزینه پستی

محاسبه هزینه پستی شرکت ملی پست

شرکت ملی پست چند روش برای ارسال کالا دارد که محاسبه قیمت مرسوله با توجه به انتخاب هر یک از این روش‌ها و وزن کالا تعیین می‌شود. روش‌های ارسال مرسوله در شرکت پست عبارت است از:

سرویس پست عادی

سرویس پست سفارشی

سرویس پست پیشتاز

سرویس پست ویژه

و …

محاسبه هزینه پستی

معمولا زمان تحویل مرسوله‌ای که با پست پیشتاز فرستاده شده و درون‌شهری است ۱۲ ساعت است و مرسوله‌های برون‌شهری ۲۴ الی ۴۸ ساعت به دست صاحبان‌شان می‌رسند.

هزینه پست پیشتاز

پست پیشتاز سریع‌ترین سرویس پستی ایران است و ارسال مرسوله در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. معمولا زمان تحویل مرسوله‌ای که با پست پیشتاز فرستاده شده و درون‌شهری است ۱۲ ساعت است و مرسوله‌های برون‌شهری ۲۴ الی ۴۸ ساعت به دست صاحبان‌شان می‌رسند. برای مرسوله‌های خارجی این زمان ۷۲ ساعت است که البته روزهای کاری محاسبه می‌شوند و در روزهای تعطیل ارسال انجام نمی‌شود.

جدیدترین تغییر در تعرفه‌های پست خرداد ۹۹ اعلام شد و هزینه پست پیشتاز در تهران و شهرستان‌ها متفاوت است. در ادامه هزینه پست پیشتاز را در دو جدول ببینید:

هزینه پست پیشتاز در تهران و مراکز استان

نوع مرسولهرده وزنیدرون‌استانیبرون‌استانی هم‌جواربرون‌استانی غیرهم‌جوار
سفارشی از ۱ تا ۵۰۰ گرم۴۰۴۸۰ ریال۵۳۹۰۰ ریال۵۸۳۰۰ ریال
سفارشیاز ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۵۳۱۳۰ ریال۷۴۳۶۰ ریال۸۰۰۸۰ ریال
سفارشیاز ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۷۵۹۰۰ ریال۹۶۸۰۰ ریال۱۰۴۵۰۰ ریال
سفارشیاز ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۷۳۳۷۰ ریال۱۱۸۸۰۰ ریال۱۲۷۶۰۰ ریال
سفارشیاز ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ گرم۷۳۳۷۰ ریال تا حداکثر ۵ کیلوگرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.
پیشتازاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۶۳۲۵۰ ریال۸۵۸۰۰ ریال۹۲۴۰۰ ریال
پیشتاز از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۷۴۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰ ریال۱۲۳۲۰۰ ریال
پیشتاز از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۱۰۷۸۰۰ ریال۱۳۹۷۰۰ ریال۱۵۴۰۰۰ ریال
پیشتاز از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۱۳۵۳۰۰ ریال۱۳۹۷۰۰ ریال۱۵۴۰۰۰ ریال
پیشتاز از ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ گرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.

سایر هزینه‌های پستی که به مبالغ بالا اضافه می‌شود:

حق ثبتحق مقربیمه تا مبلغ ۸ میلیون ریالکارمزد درون شهریکارمزد برون شهریمالیات
۵۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰ ریال۸۰۰۰ ریال۱/۵ درصد ۳ درصد ۹ درصد

هزینه پست پیشتاز در سایر شهرستان‌ها

نوع مرسولهرده وزنیدرون استانیبرون استانی هم‌جواربرون استانی غیرهم‌جوار
سفارشی از ۱ تا ۵۰۰ گرم ۳۶۸۰۰ ریال۴۹۰۰۰ ریال۵۳۰۰۰ ریال
سفارشی از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم ۴۸۳۰۰ ریال ۶۷۶۰۰ ریال۷۲۸۰۰ ریال
سفارشی از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم ۶۹۰۰۰ ریال۸۸۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰ ریال
سفارشی از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم ۶۶۷۰۰ ریال۱۰۸۰۰ ریال۱۱۶۰۰ ریال
سفارشی از ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ گرم ۶۶۷۰۰ ریال تا حداکثر ۵ کیلوگرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.
پیشتاز از ۱ تا ۵۰۰ گرم ۵۷۰۰۰ ریال۷۸۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰ ریال
پیشتاز از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم ۷۴۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰ ریال
پیشتاز از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم ۹۸۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰ریال
پیشتاز از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم ۱۲۳۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰ ریال
پیشتاز از ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ گرم به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل اضافه می‌شود.

سایر هزینه‌های پستی که مبالغ بالا اضافه می‌شود:

حق ثبتحق مقربیمه تا مبلغ ۸ میلیون ریالکارمزد درون شهریکارمزد برون شهریمالیات
۵۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰ ریال۸۰۰۰ ریال ۱/۵ درصد ۳ درصد۹ درصد

عوامل موثر بر هزینه پست پیشتاز

هزینه پست پیشتاز به چند عامل بستگی دارد:

 • مسیر

اینکه شهرهای مبدا و مقصد در یک استان، استان‌های هم‌جوار و استان‌های غیرهم‌جوار باشند روی هزینه نهایی تاثیرگذار است.

 • وزن مرسوله
 • نوشتن کد پستی

ننوشتن کدپستی مبدا یا مقصد جریمه دارد.

 • بیمه

برای اشیای قیمتی بیمه درنظر گرفته می‌شود تا در صورت آسیب، خسارت کمتری وارد شود.

 • آگهی تحویل

آگاه کردن فرستنده از رسیدن بسته با پیامک

در نهایت می‌توانید با مراجعه به سامانه نرخنامه مرسولات پستی و انتخاب نوع سرویس، نوع مرسوله، وزن مرسوله و زمان توزیع از هزینه‌ی آن آگاه شوید.

هزینه پست پیشتاز

هزینه پستی تیپاکس

شرکت پستی تیپاکس یکی دیگر از شرکت های پستی خصوصی است که جزو قدیمی‌ترین شرکت های پستی خصوصی به شمار می‌رود و حدود ۱۰۰ شعبه فعال و آماده به خدمت دارد و بسیاری این سرویس را برای استعلام هزینه ارسال بسته پستی انتخاب می‌کنند.

خدمات تیپاکس به سه صورت اکسپرس هوایی، اکسپرس زمینی و اکسپرس بین‌الملل ارائه می‌شود و در همه‌ی این حالت‌ها امکان رهگیری بسته، رسیدگی به شکایت‌ها، امکان برآورد قیمت، تحویل حضوری بسته، توزیع در مقصد و بسته‌بندی وجود دارد.

هزینه پستی تیپاکس براساس وزن مرسوله و شهر مبدا و شهر مقصد محاسبه می‌شود. به طور کلی تیپاکس سه نوع تعرفه دارد:

 • تعرفه شهرهای نزدیک
 • تعرفه شهرهای دور
 • تعرفه حمل اکسپرس

سرویس‌دهی تیپاکس برای مسیرهای نزدیک معمولا یک روزه و برای مسیرهای دورتر ۴۸ تا ۷۲ ساعت است.

برای آگاهی از هزینه پستی تیپاکس هم امکان محاسبه قیمت مرسوله وجود دارد و در سایت تیپاکس بخشی برای ورود اطلاعات مرسوله و برآورد هزینه مرسوله پستی وجود دارد. در بخش برآورد قیمت و زمان حمل می‌توان با انتخاب

 • نوع سفارش
 • مبدا
 • مقصد
 • تعداد
 • وزن
 • ارزش
 • طول
 • عرض
 • ارتفاع

هزینه مرسولات پستی را تا حد خوبی برآورد کرد و همچنین تخمینی از زمان تحویل مرسوله به دست آورد.

هزینه پستی تیپاکس

برآورد هزینه مرسوله پستی معمولا به عواملی مثل شهر مبدا و مقصد، وزن مرسوله و نوع دریافت بستگی دارد.

هزینه پستی چاپار

شرکت پستی چاپار هم که بیش از ۱۵ سال سابقه در ارسال مرسولات سبک و سنگین دارد، خدمات ارسال اکسپرس، حمل‌ونقل داخلی و حمل و نقل خارجی را ارائه می‌کند. چاپار هم مثل شرکت‌های دیگر بخشی برای محاسبه هزینه پستی دارد و با وارد کردن

 • نوع ارسال
 • مبدا
 • مقصد
 • وزن
 • ارزش کالا

می‌توان برآوردی از هزینه مرسوله پستی به دست آورد.

هزینه پستی چاپار

هزینه پستی یارباکس

یارباکس شرکت دیگری برای ارسال مرسولات پستی است که ۱۵ سال در زمینه‌ی حمل‌ونقل کالاهای درون و برون شهری فعالیت کرده است. یارباکس در حال حاضر در ۱۲۸ شهر خدماتش را ارائه می‌دهد.

حمل‌ونقل کالاها در یارباکس در چهار اندازه‌ی کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ انجام می‌شود، بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار در هزینه ارسال بسته پستی وزن آن است.

دیگر عامل تاثیرگذار در هزینه بسته پستی شهر مبدا و مقصد است. در یارباکس شهرها به سه منطقه یا زون تقسیم می‌شوند که یکی از نحوه‌های محاسبه هزینه ارسال پستی، شهر مبدا و مقصد است. همچنین نوع پرداخت در شرکت یارباکس هم متنوع است و مشتری می‌تواند از سه روش نقدی مبدا، اعتباری مبدا و مقصد هزینه حمل را بپردازد.

یارباکس تعرفه خود را در قالب جدولی آورده است که می‌توان به کمک آن از هزینه مرسوله پستی آگاه شد:

هزینه ارسال بسته پستی در شهرهای زون یا منطقه ۱

پاکت ۱۷۰۰۰ (تومان)
وزن بستهقیمتوزن بستهقیمتوزن بستهقیمتوزن بستهقیمت
بسته تا ۲ کیلوگرم۱۹۰۰۰۲۸۶۸۷۰۰۵۲۱۱۴۳۰۰۷۶۱۵۹۹۰۰
مرسوله ۳ تا ۵ کیلوگرم۲۵۰۰۰۲۹۷۰۶۰۰۵۳۱۱۶۲۰۰۷۷۱۶۱۸۰۰
۶ کیلوگرم۲۶۹۰۰۳۰۷۲۵۰۰۵۴۱۱۸۱۰۰۷۸۱۶۳۷۰۰
۷ کیلوگرم۲۸۸۰۰۳۱۷۴۴۰۰۵۵۱۲۰۰۰۰۷۹۱۶۵۶۰۰
۸ کیلوگرم ۳۰۷۰۰۳۲۷۶۳۰۰۵۶۱۲۱۹۰۰۸۰۱۶۷۵۰۰
۹ کیلوگرم ۳۲۶۰۰۳۳۷۸۲۰۰۵۷۱۲۳۸۰۰۸۱۱۶۹۴۰۰
۱۰ کیلوگرم ۳۴۵۰۰۳۴۸۰۱۰۰۵۸۱۲۵۷۰۰۸۲۱۷۱۳۰۰
۱۱ کیلوگرم ۳۶۴۰۰۳۵۸۲۰۰۰۵۹۱۲۷۶۰۰۸۳۱۷۳۲۰۰
۱۲ کیلوگرم ۳۸۳۰۰۳۶۸۳۹۰۰۶۰۱۲۹۵۰۰۸۴۱۷۵۱۰۰
۱۳ کیلوگرم ۴۰۲۰۰۳۷۸۵۸۰۰۶۱۱۳۱۴۰۰۸۵۱۷۷۰۰۰
۱۴ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۳۸۸۷۷۰۰۶۲۱۳۳۳۰۰۸۶۱۷۸۹۰۰
۱۵ کیلوگرم ۴۴۰۰۰۳۹۸۹۶۰۰۶۳۱۳۵۲۰۰۸۷۱۸۰۸۰۰
۱۶ کیلوگرم ۴۵۹۰۰۴۰۹۱۵۰۰۶۴۱۳۷۱۰۰۸۸۱۸۲۷۰۰
۱۷ کیلوگرم ۴۷۸۰۰۴۱۹۳۴۰۰۶۵۱۳۹۰۰۰۸۹۱۸۴۶۰۰
۱۸ کیلوگرم ۴۹۷۰۰۴۲۹۵۳۰۰۶۶۱۴۰۹۰۰۹۰۱۸۶۵۰۰
۱۹ کیلوگرم ۵۱۶۰۰۴۳۹۷۲۰۰۶۷۱۴۲۸۰۰۹۱۱۸۸۴۰۰
۲۰ کیلوگرم ۵۳۵۰۰۴۴۹۹۱۰۰۶۸۱۴۴۷۰۰۹۲۱۹۰۳۰۰
۲۱ کیلوگرم ۵۵۴۰۰۴۵۱۰۱۰۰۰۶۹۱۴۶۶۰۰۹۳۱۹۲۲۰۰
۲۲ کیلوگرم ۵۷۳۰۰۴۶۱۰۲۹۰۰۷۰۱۴۸۵۰۰۹۴۱۹۴۱۰۰
۲۳ کیلوگرم ۵۹۲۰۰۴۷۱۰۴۸۰۰۷۱۱۵۰۴۰۰۹۵۱۹۶۰۰۰
۲۴ کیلوگرم ۶۱۱۰۰۴۸۱۰۶۷۰۰۷۲۱۵۲۳۰۰۹۶۱۹۷۹۰۰
۲۵ کیلوگرم ۶۳۰۰۰۴۹۱۰۸۶۰۰۷۳۱۵۴۲۰۰۹۷۱۹۹۸۰۰
۲۶ کیلوگرم ۶۴۹۰۰۵۰۱۱۰۵۰۰۷۴۱۵۶۱۰۰۹۸۲۰۱۷۰۰
۲۷ کیلوگرم ۶۶۸۰۰۵۱۱۱۲۴۰۰۷۵۱۵۸۰۰۰۹۹۲۰۳۶۰۰

مرسوله بالای ۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر کیلو ۱۷۰۰ تومان اضافه می‌شود.

معمولا در سایت‌هایی که خدمات پستی ارائه می‌دهند، بخشی برای برآورد و محاسبه هزینه پستی وجود دارد.

هزینه ارسال بسته پستی در شهرهای زون یا منطقه ۲

پاکت ۱۹۰۰۰ (تومان)
وزن بستهقیمتوزن بستهقیمتوزن بستهقیمتوزن بستهقیمت
بسته تا ۲ کیلوگرم۲۲۰۰۰۲۸۷۰۷۰۰۵۲۱۱۶۳۰۰۷۶۱۶۱۹۰۰
مرسوله ۳ تا ۵ کیلوگرم۲۷۰۰۰۲۹۷۲۶۰۰۵۳۱۱۸۲۰۰۷۷۱۶۳۸۰۰
۶ کیلوگرم ۲۸۹۰۰۳۰۷۴۵۰۰۵۴۱۲۰۱۰۰۷۸۱۶۵۷۰۰
۷ کیلوگرم ۳۰۸۰۰۳۱۷۶۴۰۰۵۵۱۲۲۰۰۰۷۹۱۶۷۶۰۰
۸ کیلوگرم ۳۲۷۰۰۳۲۷۸۳۰۰۵۶۱۲۳۹۰۰۸۰۱۶۹۵۰۰
۹ کیلوگرم ۳۴۶۰۰۳۳۸۰۲۰۰۵۷۱۲۵۸۰۰۸۱۱۷۱۴۰۰
۱۰ کیلوگرم ۳۶۵۰۰۳۴۸۲۱۰۰۵۸۱۲۷۷۰۰۸۲۱۷۳۳۰۰
۱۱ کیلوگرم ۳۸۴۰۰۳۵۸۴۰۰۰۵۹۱۲۹۶۰۰۸۳۱۷۵۲۰۰
۱۲ کیلوگرم ۴۰۳۰۰۳۶۸۵۹۰۰۶۰۱۳۱۵۰۰۸۴۱۷۷۱۰۰
۱۳ کیلوگرم ۴۲۲۰۰۳۷۸۷۸۰۰۶۱۱۳۳۴۰۰۸۵۱۷۹۰۰۰
۱۴ کیلوگرم ۴۴۱۰۰۳۸۸۹۷۰۰۶۲۱۳۵۳۰۰۸۶۱۸۰۹۰۰
۱۵ کیلوگرم ۴۶۰۰۰۳۹۹۱۶۰۰۶۳۱۳۷۲۰۰۸۷۱۸۲۸۰۰
۱۶ کیلوگرم ۴۷۹۰۰۴۰۹۳۵۰۰۶۴۱۳۹۱۰۰۸۸۱۸۴۷۰۰
۱۷ کیلوگرم ۴۹۸۰۰۴۱۹۵۴۰۰۶۵۱۴۱۰۰۰۸۹۱۸۶۶۰۰
۱۸ کیلوگرم ۵۱۷۰۰۴۲۹۷۳۰۰۶۶۱۴۲۹۰۰۹۰۱۸۸۵۰۰
۱۹ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۴۳۹۹۲۰۰۶۷۱۴۴۸۰۰۹۱۱۹۰۴۰۰
۲۰ کیلوگرم ۵۵۵۰۰۴۴۱۰۱۱۰۰۶۸۱۴۶۷۰۰۹۲۱۹۲۳۰۰
۲۱ کیلوگرم ۵۷۴۰۰۴۵۱۰۳۰۰۰۶۹۱۴۸۶۰۰۹۳۱۹۴۲۰۰
۲۲ کیلوگرم ۵۹۳۰۰۴۶۱۰۴۹۰۰۷۰۱۵۰۵۰۰۹۴۱۹۶۱۰۰
۲۳ کیلوگرم ۶۱۲۰۰۴۷۱۰۶۸۰۰۷۱۱۵۲۴۰۰۹۵۱۹۸۰۰۰
۲۴ کیلوگرم ۶۳۱۰۰۴۸۱۰۸۷۰۰۷۲۱۵۴۳۰۰۹۶۱۹۹۹۰۰
۲۵ کیلوگرم ۶۵۰۰۰۴۹۱۱۰۶۰۰۷۳۱۵۶۲۰۰۹۷۲۰۱۸۰۰
۲۶ کیلوگرم ۶۶۹۰۰۵۰۱۱۲۵۰۰۷۴۱۵۸۱۰۰۹۸۲۰۳۷۰۰
۲۷ کیلوگرم ۶۸۸۰۰۵۱۱۱۴۴۰۰۷۵۱۶۰۰۰۰۹۹۲۰۵۶۰۰

به ازای هر کیلو برای مرسوله‌های بالای ۱۰۰ کیلوگرم ۱۸۰۰ تومان اضافه می‌شود.

هزینه ارسال بسته پستی در شهرهای زون یا منطقه ۳

پاکت ۲۰۰۰۰ (تومان)
وزن بستهقیمتوزن بستهقیمتوزن بستهقیمتوزن بستهقیمت
بسته تا ۲ کیلوگرم۲۵۰۰۰۲۸۷۶۰۰۰۵۲۱۲۴۰۰۰۷۶۱۷۲۰۰۰
مرسوله ۳ تا ۵ کیلوگرم۳۰۰۰۰۲۹۷۸۰۰۰۵۳۱۲۶۰۰۰۷۷۱۷۴۰۰۰
۶ کیلوگرم ۳۲۰۰۰۳۰۸۰۰۰۰۵۴۱۲۸۰۰۰۷۸۱۷۶۰۰۰
۷ کیلوگرم ۳۴۰۰۰۳۱۸۲۰۰۰۵۵۱۳۰۰۰۰۷۹۱۷۸۰۰۰
۸ کیلوگرم ۳۶۰۰۰۳۲۸۴۰۰۰۵۶۱۳۲۰۰۰۸۰۱۸۰۰۰۰
۹ کیلوگرم ۳۸۰۰۰۳۳۸۶۰۰۰۵۷۱۳۴۰۰۰۸۱۱۸۲۰۰۰
۱۰ کیلوگرم ۴۰۰۰۰۳۴۸۸۰۰۰۵۸۱۳۶۰۰۰۸۲۱۸۴۰۰۰
۱۱ کیلوگرم ۴۲۰۰۰۳۵۹۰۰۰۰۵۹۱۳۸۰۰۰۸۳۱۸۶۰۰۰
۱۲ کیلوگرم ۴۴۰۰۰۳۶۹۲۰۰۰۶۰۱۴۰۰۰۰۸۴۱۸۸۰۰۰
۱۳ کیلوگرم ۴۶۰۰۰۳۷۹۴۰۰۰۶۱۱۴۲۰۰۰۸۵۱۹۰۰۰۰
۱۴ کیلوگرم ۴۸۰۰۰۳۸۹۶۰۰۰۶۲۱۴۴۰۰۰۸۶۱۹۲۰۰۰
۱۵ کیلوگرم ۵۰۰۰۰۳۹۹۸۰۰۰۶۳۱۴۶۰۰۰۸۷۱۹۴۰۰۰
۱۶ کیلوگرم ۵۲۰۰۰۴۰۱۰۰۰۰۰۶۴۱۴۸۰۰۰۸۸۱۹۶۰۰۰
۱۷ کیلوگرم ۵۴۰۰۰۴۱۱۰۲۰۰۰۶۵۱۵۰۰۰۰۸۹۱۹۸۰۰۰
۱۸ کیلوگرم ۵۶۰۰۰۴۲۱۰۴۰۰۰۶۶۱۵۲۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۰
۱۹ کیلوگرم ۵۸۰۰۰۴۳۱۰۶۰۰۰۶۷۱۵۴۰۰۰۹۱۲۰۲۰۰۰
۲۰ کیلوگرم ۶۰۰۰۰۴۴۱۰۸۰۰۰۶۸۱۵۶۰۰۰۹۲۲۰۴۰۰۰
۲۱ کیلوگرم ۶۲۰۰۰۴۵۱۱۰۰۰۰۶۹۱۵۸۰۰۰۹۳۲۰۶۰۰۰
۲۲ کیلوگرم ۶۴۰۰۰۴۶۱۱۲۰۰۰۷۰۱۶۰۰۰۰۹۴۲۰۸۰۰۰
۲۳ کیلوگرم ۶۶۰۰۰۴۷۱۱۴۰۰۰۷۱۱۶۲۰۰۰۹۵۲۱۰۰۰۰
۲۴ کیلوگرم ۶۸۰۰۰۴۸۱۱۶۰۰۰۷۲۱۶۴۰۰۰۹۶۲۱۲۰۰۰
۲۵ کیلوگرم ۷۰۰۰۰۴۹۱۱۸۰۰۰۷۳۱۶۶۰۰۰۹۷۲۱۴۰۰۰
۲۶ کیلوگرم ۷۲۰۰۰۵۰۱۲۰۰۰۰۷۴۱۶۸۰۰۰۹۸۲۱۶۰۰۰
۲۷ کیلوگرم ۷۴۰۰۰۵۱۱۲۲۰۰۰۷۵۱۷۰۰۰۰۹۹۲۱۸۰۰۰

به ازای هر کیلو برای مرسوله‌های بالای ۱۰۰ کیلو ۱۹۰۰ تومان اضافه می‌شود.

لیست شهرهای زون یا منطقه‌های مختلف هم در سایت یارباکس قابل مشاهده است.

به جز این جدول‌ها یارباکس برای محاسبه قیمت مرسوله امکان برآورد قیمت را فراهم کرده است که به استان مقصد، شهر مقصد، وزن و انتخاب محل دریافت بار در مقصد بستگی دارد.

پلفترم هوشمند پادرو با دسترسی به شرکت‌های پستی متنوع امکان ارسال با کمترین هزینه پستی را برای فروشگاه‌های اینترنتی فراهم می‌کند.

کمترین هزینه پستی با پادرو

با وجود تعدد شرکت‌های پستی و قیمت‌های مختلف انواع سرویس، انتخاب شرکتی با کمترین هزینه پستی کار نسبتا دشواری به نظر می‌رسد.

پلتفرم هوشمند پادرو که به کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ کمک می‌کند بتوانند برآوردی از هزینه مرسوله پستی داشته باشند و کمترین هزینه پستی را متحمل شوند.

پادرو با دسترسی به شرکت‌های پستی متنوع و پیک‌های سریع داخل شهری این امکان را دارد که بهترین سرویس را معرفی کند.

کوتاه درمورد محاسبه هزینه پستی

 • محاسبه هزینه پستی یکی از این چالش‌های پیش روی فروشگاه‌های اینترنتی است.
 • عوامل موثر بر هزینه پست پیشتاز شامل مسیر، وزن مرسوله، نوشتن کدپستی، بیمه و آگهی تحویل است.
 • هزینه پستی تیپاکس براساس وزن مرسوله و شهر مبدا و شهر مقصد محاسبه می‌شود.
 • با وارد کردن نوع ارسال، مبدا، مقصد، وزن و ارزش کالا در سایت چاپار می‌توان برآوری از هزینه مرسوله پستی به دست آورد.
 • یارباکس ضمن ارائه جدول‌هایی که در آن هزینه مرسوله پستی با توجه به وزن به شهرهای مختلف مشخص شده است، امکان برآورد قیمت را هم فراهم کرده است.
 • پلتفرم هوشمند پادرو که به کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ کمک می‌کند بتوانند برآوردی از هزینه مرسوله پستی داشته باشند و کمترین هزینه پستی را متحمل شوند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.