پادروپین؛ متخصص تهران

 

ارسال تهران به تهران، برای کسب و کار شما از همیشه آسان‌تر می‌شود. بخش عمده‌ای از ارسال‌های فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران، به مقصد همین شهر است. شرکت‌های پستی متعددی در این زمینه و برای جابه‌جایی بسته‌‌ها فعالیت می‌کنند اما تنها پادروپین این امکان را به شما می‌دهد که با عضویت ساده در این پلتفرم، با چند شرکت پستی همکاری کنید.

شما با عضویت در پادروپین سطوح ارائه سرویس مختلفی را برای ارسال‌های تهران به تهران می‌توانید دریافت کنید.

شما انتخاب می‌کنید

در پادروپین شما انتخاب می‌کنید که با چه سرویس پروایدری و یا با چه هزینه‌ای ارسال کنید. شما تعیین کنید که مرسوله امروز به دست مشتری برسد یا فردا یا اصلا 72 ساعت دیگر. در پادروپین شما دغدغه لجستیک به نقطه قوت شما تبدیل می‌شود.

پشتیبانی اختصاصی برای شما

 اگر شما قرار باشد با تنها دو سرویس ارسال، فقط برای ارسال‌های تهران به تهران، همکاری کنید، فقط پشتیبانی این سرویس‌ها از چندین ساعت نفر برای شما هزینه خواهد داشت. این هزینه را در همکاری با پادرو پس‌انداز کنید.

به عبارت دیگر تمام پشتیبانی‌ها به صورت واحد از طرف پادروپین انجام خواهد شد و دغدغه این مساله کامل از دوش کسب و کار برداشته می‌شود.

پادروپین پشتیبان سفارش شما