آریان مجیدی

ارین یکی از توسعه‌دهندگان وب جوان است که پیش از پیوستن به پادرو به عنوان توسعه دهنده front-end و back-end در چندین استارتاپ خوشنام فعالیت داشته است.