چه مدت طول می‌کشد تا سفارش‌ام تکمیل شود؟

1 سپتامبر 2020
چه مدت طول می‌کشد تا سفارش‌ام تکمیل شود؟

تکمیل پروسه ارسال سفارش وابسته به سرویسی است که شما انتخاب می‌کنید. هر شرکت پستی شرایط  و زمان‌بندی مختص به خود را دارد که شما با توجه به اولویت‌های خود می توانید آن را انتخاب کنید. برخی زمان کمتر و برخی زمان بیشتری نیاز دارند.


چطور می‌توانم صورتحساب خود را پرداخت کنم؟
مطالب بعدی

چطور می‌توانم صورتحساب خود را پرداخت کنم؟

مطالب قبلی

چرا به احراز هویت نیاز دارم؟

چرا به احراز هویت نیاز دارم؟