چرا در صورت انتخاب برخی از شهرها به عنوان مبدا، فقط یک شرکت برای ارسال کالا پیشنهاد می‌شود؟

1 سپتامبر 2020
چرا در صورت انتخاب برخی از شهرها به عنوان مبدا، فقط یک شرکت برای ارسال کالا پیشنهاد می‌شود؟

همه شرکت‌های پستی به همه مناطق شهری و روستایی ارسال ندارند بنابراین ممکن است برای مبدا و مقصد خاصی شرکت‌های پستی محدودی وجود داشته باشد. پادرو در تلاش است با فعال کردن شرکت‌های کوچک و بزرگ و همچنین کمک به شرکت های فعال کنونی، محدوده خدمت رسانی آنها به سایر شهرها را گسترش دهد.


کالای من در چه شهرهایی تحویل گرفته می‌شود؟
مطالب بعدی

کالای من در چه شهرهایی تحویل گرفته می‌شود؟

مطالب قبلی

آیا عضویت در سایت الزامی است؟

آیا عضویت در سایت الزامی است؟