اگر استفاده از پادرو برای فروشگاه‌ها رایگان است، درآمد آن از کجا تأمین می‌شود؟

1 سپتامبر 2020
اگر استفاده از پادرو برای فروشگاه‌ها رایگان است، درآمد آن از کجا تأمین می‌شود؟

درآمد پادرو عددی ثابت به ازای هر سفارش است که از شرکت‌های پستی و پیکی دریافت می‌کند. این عدد در حال حاضر به صورت ثابت و به مبلغ ۱۰۰۰ تومان است. لازم به توضیح است هزینه خدمات شرکت‌های پستی به واسطه این عدد به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی‌کند و این هزینه به مراتب از هزینه بازاریابی شرکت‌های پستی که به نمایندگان خود پرداخت میکنند بسیار پایین‌تر است.


چرا به احراز هویت نیاز دارم؟
مطالب بعدی

چرا به احراز هویت نیاز دارم؟

مطالب قبلی

آیا استفاده از پادرو رایگان است؟

آیا استفاده از پادرو رایگان است؟