لینکی برای خرید سریع

هر محصول در پادروشاپ لینکی برای خود دارد تا از این طریق فرایند خرید برای مشتری کوتاه‌تر شود تا بدون معطلی خرید انجام شود.

لینک به فروش محصولات کمک می‌کند!

با دیدن محصولات در اینستاگرام شاید آدرس صفحه را گم کنیم و یا استوری پاک شود، پس خرید محصول اتفاق نمی‌افتد، با لینک محصول این مشکل حل می‌شود.

خرید در استوری اینستاگرام

لینک محصول با قرارگیری در استوری، مشتری را به صفحه خرید می‌آورد و تعداد زیادی از دایرکت‌های مشتریان را به خرید تبدیل می‌کند.