آموزش ثبت سفارش انبوه با فایل اکسل

این ویدئو برای آشنایی شما با کلیه مراحل ثبت سفارش انبوه در پنل پادروپین با استفاده از فایل اکسل پیش‌فرض آماده شده است.

آموزش دانلود فایل گزارش درخواستی و بارنامه

در این ویدئو گزارش فایل درخواستی و بارنامه را یاد خواهید گرفت. برای دانلود بارنامه و گزارشات درخواستی، شما به راحتی، می‌توانید به بخش گزارشات درخواستی در تنظیمات مراجعه کنید و فایل‌های مورد نظر را از این بخش دانلود کنید.

آموزش بخش گزارش‌ها

اگر شما تمایل دارید که گزارش‌های مرسوله‌های خود را در بازه‌های زمانی متفاوت در پنل پادروپین ببنید، از تب گزارش‌ها می‌توانید این بخش را ببینید و طبق ویدئو آمار را بررسی کنید.

نحوه‌ ثبت سفارش تک در پادروپین

در این ویدئو با نحوه‌ ثبت سفارشات تکی آشنا می‌شوید و مرحله به مرحله تمام بخش‌ها به شما گفته می‌شود. به این ترتیب می‌توانید از پادروپین برای ارسال سفارشات خود کمک بگیرید و شرکت‌های پستی مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید.

بخش افزودن لیست مشتریان و وارد آدرس فروشنده هم در این ویدئو آموزش داده شده.

اگر شما روزانه به تعداد کم ارسال دارید، یا به چندین گیرنده با آدرس‌های ثابت دارید، این نحوه ارسال برای شما کارآمد است.